Disclaimer

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Adoptie & Identiteit, zoals deze beschikbaar is gesteld op www.adoptieenidentiteit.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Adoptie & Identiteit.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met te mogen claimen of te veronderstellen.
Adoptie & Identiteit streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie, diensten en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Cookie policy

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer geplaatst worden door websites die u bezoekt. Ze zijn zeer gangbaar en worden gebruikt om websites te doen functioneren of effici├źnter te doen functioneren en om de eigenaars van de website te voorzien van informatie.
We zetten cookies in om het gebruik en de functionaliteit van onze website te verbeteren en om beter te begrijpen hoe bezoekers onze websites en aangeboden tools en diensten aanwenden. Het opslaan van cookies op uw computer is een gemakkelijke en handige manier voor ons om uw bezoek aan onze websites te personaliseren en te verbeteren, om ervoor te zorgen dat uw volgende bezoek vlotter verloopt en voor u een fijnere ervaring is. Wij gebruiken geen cookies om persoonlijke informatie, zoals uw naam, te verkrijgen.
U kunt uw cookie-instellingen op elk moment veranderen (bijv. vragen om gewaarschuwd te worden wanneer er cookies worden verstuurd naar uw computer) door de instellingen van uw internet browser te wijzigen (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari of Opera). U dient echter te beseffen dat, als u dat doet, u mogelijk niet in staat zult zijn bepaalde functies te gebruiken waarvoor informatievergaring vereist is.
Door de site te bezoeken, geeft u ons impliciet toestemming cookies te plaatsen.

Typen Cookies

Op deze website worden de volgende types cookies gebruikt:
a. Technisch noodzakelijke cookies
Dit zijn cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Zonder deze cookies zou de website niet naar behoren functioneren. Bijgevolg kunnen deze cookies niet worden uitgeschakeld.
b. Functionele cookies
Dit zijn cookies die worden aangewend om de functionaliteit van de website te verbeteren. Het kan bijvoorbeeld gaan om cookies die onthouden welke inhoud u bekeken hebt op de website.
De functionele cookies die worden gebruikt zijn: directe cookies, indirecte cookies en flash-cookies.
1) Directe cookies: dit zijn cookies die worden geplaatst door deze website en ook alleen door deze website kunnen worden gelezen.
2) Indirecte cookies: dit zijn cookies die worden geplaatst door derden waarop wij een beroep doen voor bepaalde diensten (bijv. websiteanalyse).
3) Flash-cookies: wij maken ook gebruik van Flash-cookies om uw voorkeuren op te slaan, zoals volumeregeling of spelletjesscores, of om inhoud weer te geven op basis van wat u op onze website bekijkt, om uw bezoek te personaliseren.
Onderstaand bevindt zich de volledige lijst van de op de Adoptie & Identiteit website gebruikte cookies.
Google Analytics

Bol.com

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van op deze pagina. Verder kunt u contact opnemen met ons.

 


Resedastraat 25, 9713 TN Groningen | 06-28678766 | info@adoptieenidentiteit.nl | KVK nummer: 123456789 | BTW nummer: 1234567890