Therapie

Beeldende therapie

Adoptie & Identiteit biedt beeldende therapie aan. Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapie waar het accent niet ligt op het praten maar op het doen. We geven samen vorm aan dat wat je bezighoudt: Je gedachten, ideeën, problemen, maar ook behoeften en gevoelens. Je wordt geconfronteerd met eigen patronen in denken, voelen en handelen binnen een veilige situatie. Door je eigen creativiteit in te zetten kan je uitdrukken wat moeilijk onder woorden te brengen is. Niet voor niets wordt er gezegd dat beelden meer zeggen dan 1000 woorden. Beeldende therapie wordt door veel cliënten dan ook beleefd als een rechtstreekse weg naar diepere gevoelslagen.

Voor wie?

Geadopteerden

Voor mensen met een adoptieachtergrond die door de adoptie belemmeringen ondervindt en beperkt wordt in haar/zijn dagelijks functioneren.

Adoptieouders

Adoptieouders die graag hun ouder adoptievraagstuk met mij willen delen, daar waar de adoptie vragen oproept. Wellicht kan ik door mijn eigen ervaringen te delen en mijn inzicht als beeldende therapeut en moeder, jullie steun en support geven en handvatten aanreiken.

Hoe?

Bij Adoptie & Identiteit wordt er veel gewerkt met al bestaande afbeeldingen uit tijdschriften waar een collage mee gevormd kan worden. Het mooie aan werken met al bestaande afbeeldingen is dat het heel laagdrempelig is en er weinig middelen nodig zijn om te beginnen. Je hebt al gauw kleine succeservaring waardoor zelfvertrouwen toeneemt en je al snel meer zelfbewustzijn creëert. Ook kunnen er andere materialen worden ingezet, zoals krijt, verf, écoline of klei als de werkvorm daar om vraagt of als jij daar behoefte aan hebt.

Zo ontstaat een concreter beeld over je eigen situatie. Je leert aanschouwen in plaats van er midden in te staan.  Ik geef advies, richting, een luisterend oor en meer inzicht op jouw persoonlijkheid en persoonlijke zoektocht.  Ik koppel beeldende therapie aan verschillende methodieken en werkvormen. Een voorbeeld daarvan is visualisatie in beeldende therapie. Door visualisatie kunnen innerlijke beelden naar voren komen die uitdrukking geven aan bewuste of onbewuste gevoelens, gedachten en verlangens. Veel werkvormen zijn gericht op de beleving in het hier en nu en sluit daarom goed aan bij deze doelgroep. Immers het accepteren van de identiteit bij geadopteerden begint in het hier-en-nu.

Doel

Het doel van de therapie is om door beeldend te werken, problemen zichtbaar en hanteerbaar te maken. Door beeld in te zetten worden vraagstukken duidelijker en leer je om woorden te geven aan wat je herkent of wat je bezighoudt. Dit geeft acceptatie en creëert meer rust in je leven.

Juist omdat ik ook vanuit mijn adoptie achtergrond handel en behandel;

  • Zijn er meestal aan een paar woorden genoeg om je te begrijpen
  • Wordt er laagdrempeligheid gecreëerd zodat er een veilige omgeving ontstaat 
  • Leer je bewuster om te gaan met je twee identiteiten en zo ook op een andere manier naar je adoptie leert te kijken.

Vanuit beeldende therapie;

  • Leer je een ander(creatief) deel van je hersenen aan te spreken
  • Spreek je je eigen creativiteit aan die wordt omgezet in concrete beelden die vaak voortgekomen zijn vanuit je onderbewuste
  • Leer je dat deze nieuwe beelden je vraagstuk vaak nog concreter maken zodat je weer verder kunt.

Door herkenning en erkenning te geven behandel ik op de onderwerpen adoptie en identiteit om zo meer grip te kunnen krijgen op het dagelijks leven.

Adoptie & identiteit

👩 Femke Smit
☎️ 06-28678766
📧 info@adoptieenidentiteit.nl     

📍Bezoekadres:
Cursuscentrum de Poort
Moesstraat 20 in Groningen