Over Adoptie & Identiteit

Adoptie & Identiteit

Adoptie: Adoptie kan soms allesoverheersend zijn, iets wat totaal beslag op je kan leggen waardoor er geen ruimte meer is voor andere zaken in het leven. Adoptie is een feit waar we niet omheen kunnen. Soms vinden we het moeilijk om dit te kunnen accepteren.

Identiteit: Identiteit is onlosmakelijk gekoppeld aan adoptie. Veel geadopteerden lopen tegen hun “dubbele” identiteit aan. Doordat ze belemmeringen ondervinden in het dagelijks leven kan dit problemen geven om tot een volledige identiteit te komen. Juist omdat je te maken hebt met “twee” werelden kan het soms lastig zijn om tot een stabiel en positief zelfbeeld te komen.

Adoptie & Identiteit richt zich juist daarom op onderwerpen zoals zelfbeeld en zelfwaardering. Maar ook bij alles wat te maken heeft op het gebied van levensfaseproblematiek, zingevingsproblematiek en identiteitsproblematiek kan Adoptie & Identiteit je helpen en meer richting geven.

Adoptie & identiteit

👩 Femke Smit
☎️ 06-28678766
📧 info@adoptieenidentiteit.nl     

📍Bezoekadres:
Cursuscentrum de Poort
Moesstraat 20 in Groningen